about Luc Peters

Luc Peters geb: Roermond 1950

Mijn werk is niet traditioneel. Elementen uit de schilderkunst, de beeldhouwkunst, de grafische kunst, alsmede zgn. "objects trouves" worden samengebracht tot een geheel. Ik houd me niet aan "regels". In ieder werk is er een vermenging van diverse technieken. Ook abstracte en figuratieve elementen gaan vaak hand in hand. Ik werk vanuit spontaniteit, niet vanuit een vast plan. Het ongewisse, het onbedoelde en het onverwachte zijn voor mij als beeldbronnen van een grotere waarde dan het vooropgezette plan en de traditionele techniek. Deze flexibiliteit komt ook tot uitdrukking in het gebruik van de meest uiteenlopende materialen. Mijn werk moet een serene rust uitstralen. Ik moet me tussen mijn kunstwerken op mijn gemak voelen.